O tworzeniu form wielokrotnych czasownika od form jednokrotnych

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 3/1987 s. 242-243
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów