Czasowniki łączące się z wyrażeniem przyimkowym nad + narzędnik w polszczyźnie

Maria Lesz-Duk

Poradnik Językowy 4/1987 s. 265-272
Dział: Artykuły