Maria Brzezina, Polszczyzna Żydów, Warszawa– Kraków 1986

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 4/1987 s. 300-303
Dział: Recenzje