Urszula Dobesz, Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Wrocław 2004

Grażyna Zarzycka

Poradnik Językowy 7/2007 s. 72-75
Dział: Recenzje