Analiza psycholingwistyczna składni replik dziecięcych, czyli o pewnym aspekcie rozwoju systemu składniowego języka ojczystego u dzieci trzyletnich (z wnioskami glottodydaktycznymi)

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 5/1987 s. 348-359
Dział: Artykuły