O Słowniku języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego jako źródle leksykograficznym przyszłego tezaurusa polszczyzny XX wieku (na podstawie haseł potencjalnych)

Jan Wawrzyńczyk

Poradnik Językowy 5/1987 s. 377-380
Dział: Artykuły