Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Kształcenie cudzoziemców w Polsce: doświadczenia dotychczasowe i program na przyszłość [Kraków, 9 - 10 czerwca 1986]

Małgorzata Majewska

Poradnik Językowy 5/1987 s. 381-384
Dział: Język polski za granicą