Tomasz Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Warszawa – Kraków 1986

Maria Wojtak

Poradnik Językowy 5/1987 s. 391-393
Dział: Recenzje