Aldona Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005

Ewa Wolańska

Poradnik Językowy 7/2007 s. 76-78
Dział: Recenzje