Zapożyczenia niemieckie jako problem normatywny

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 5/1987 s. 399-403
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów