Prawa językowe we współczesnej kwantytatywnej lingwistyce modelowej (na przykładzie tzw. prawa Martina)

Rolf Hammerl

Poradnik Językowy 6/1987 s. 414-428
Dział: Artykuły