Słownictwo i frazeologia recenzji teatralnych zamieszczanych w "Czasie” (1890 — 1895)

Maria Schabowska

Poradnik Językowy 6/1987 s. 429-448
Dział: Artykuły