Irena Bajerowa, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. I, Ortografia, fonologia z fonetyką, morfonologia, Katowice 1986

Alina Kowalska

Poradnik Językowy 6/1987 s. 472-473
Dział: Recenzje