Serbochorwacki czy serbsko-chorwacki?

Witold Mańczak

Poradnik Językowy 7/2007 s. 79-80
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów