Miejsce słownictwa wspólnego wśród odmian leksykalnych polszczyzny

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 7/1987 s. 509-515
Dział: Artykuły