Formy adresatywne w mowach staropolskich

Maria Rachwałowa

Poradnik Językowy 7/1987 s. 528-535
Dział: Artykuły