Staropolskie słownictwo związane z żeglugą (na marginesie książki Edwarda Łuczyńskiego)

Jan Ożdżyński

Poradnik Językowy 7/1987 s. 536-547
Dział: Artykuły