Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984

Tadeusz Lewaszkiewicz

Poradnik Językowy 7/1987 s. 551-553
Dział: Recenzje