Wyodrębnienie wyrazów wspólnych z zasobu leksykalnego polszczyzny

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 8/1987 s. 585-593
Dział: Artykuły