Kategoria wroga — o funkcji rzeczownika wróg w tekstach propagandowych początku lat pięćdziesiątych

Dorota Zdunkiewicz [Dorota Zdunkiewicz-Jedynak]

Poradnik Językowy 8/1987 s. 610-620
Dział: Artykuły