Edward Łuczyński, Staropolskie słownictwo związane z żeglugą — XV i XVI wiek, Gdańsk 1986

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 8/1987 s. 633-636
Dział: Recenzje