Anna Cegieła i Andrzej Markowski, Z polszczyzną za pan brat, (w związku z drugim wydaniem), Warszawa 1986

Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 9-10/1987 s. 705-707
Dział: Recenzje