Marian Jurkowski, Od Wieży Babel do języka kosmitów, Białystok 1986

Rafał Kupiszewski

Poradnik Językowy 9-10/1987 s. 707-708
Dział: Recenzje