Przybytek, od którego boli głowa czyli modne wyrazy obce w prasie

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 9-10/1987 s. 714-719
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów