„Studia Polonistyczne”, tom XIV — XV, 1987/1987, Poznań 1987

Halina Karaś

Poradnik Językowy 6/1988 s. 461-464
Dział: Recenzje