Andrzej Markowski, Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie na tle innych typów przeciwstawień leksykalnych, Wrocław 1986

Krzysztof Korżyk, Iwona Nowakowska-Kempna

Poradnik Językowy 6/1988 s. 465-466
Dział: Recenzje