Niektóre pary dubletowe wyraz rodzimy — pożyczka w Słowniku poprawnej polszczyzny PWN

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 6/1988 s. 472-475
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów