Siermiężny

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 6/1988 s. 475-476
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
siermiężny