Internacjonalizmy frazeologiczne a językowy obraz świata (na przykładzie frazeologizmów morskich)

Jolanta Maćkiewicz

Poradnik Językowy 7/1988 s. 488-496
Dział: Artykuły