O formach hasłowych w Słowniku wyrazów polonijnych

Alicja Nagórko

Poradnik Językowy 7/1988 s. 497-503
Dział: Artykuły