Czterdziestolecie lektoratu języka polskiego w Lublanie na tle kontaktów polsko-słoweńskich

Bożena Ostromęcka-Frączak

Poradnik Językowy 7/1988 s. 518-523
Dział: Język polski za granicą