Produktywność formantu sufiksalnego -stwo we współczesnej polszczyźnie

Janina Kwiek-Osiowska

Poradnik Językowy 7/1988 s. 524-526
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki

Wyrażenia:
-stwo