Wyrazy pochodzenia obcego w Pamiętnikach Jana Chr. Paska

Halina Rybicka [Halina Rybicka-Nowacka]

Poradnik Językowy 8/1988 s. 576-581
Dział: Artykuły