Funkcje stylistyczne zapożyczeń obcych w Syzyfowych pracach Stefana Żeromskiego

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 8/1988 s. 598-601
Dział: Artykuły