Marek Cybulski, Język piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". Ortografia, fonetyka, fleksja, Łódź 1988

Krystyna Kwaśniewska-Mżyk

Poradnik Językowy 8/1988 s. 610-611
Dział: Recenzje