Ryszard Lipczuk, Verbale Tautonyme lateinischer Herkunft in deutsch-polnischer Relation, Göppingen 1987

Andrzej Kątny

Poradnik Językowy 8/1988 s. 611-612
Dział: Recenzje