Pojęcie implikatury w językoznawstwie — przegląd najważniejszych stanowisk

Dorota Zdunkiewicz [Dorota Zdunkiewicz-Jedynak]

Poradnik Językowy 9-10/1988 s. 627-645
Dział: Artykuły