Analiza semantyczna wyrażenia jest odpowiedzialny

Jan Dokurno

Poradnik Językowy 9-10/1988 s. 668-674
Dział: Artykuły