Wpływy angielskie w polszczyźnie dziewiętnastowiecznych pamiętników z pobytu w Australii

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 9-10/1988 s. 682-687
Dział: Język polski za granicą