Jak zrozumieć kulturę słowa? — posiedzenie WTN [Warszawskiego Towarzystwa Naukowego], styczeń 1988

Elżbieta Niemczuk-Weiss, Dorota Zdunkiewicz [Dorota Zdunkiewicz-Jedynak]

Poradnik Językowy 9-10/1988 s. 688-691
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki