Edward Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1987

Halina Wiśniewska

Poradnik Językowy 9-10/1988 s. 692-693
Dział: Recenzje