O zmianach formalnych w kategorii wyrazów funkcyjnych

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 9-10/1988 s. 699-704
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
natomiastmianowicieponoćbowiem