Zanik korelacji palatalności we współczesnej polszczyźnie ogólnej

Rudolf J. [Rudolf Josef] Retz

Poradnik Językowy 1/1989 s. 19-32
Dział: Artykuły