Stan fleksji w pierwodrukach i listach Szymona Szymonowica (1558—1629)

Halina Wiśniewska

Poradnik Językowy 1/1989 s. 33-45
Dział: Artykuły