Trzy ortografie polskie w Methodicae grammaticae Jana Ursinusa (1952, 1619, 1698)

Magdalena Jankowska

Poradnik Językowy 1/1989 s. 46-54
Dział: Artykuły