Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek, Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych, Gdańsk 2006

Maria Przybysz-Piwko, Bożena Strachalska

Poradnik Językowy 8/2007 s. 100-106
Dział: Recenzje