Przyczynek do sporu o przymiotnik unikalny

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 1/1989 s. 68-71
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
unikalny/unikatowy