Zanik korelacji palatalności we współczesnej polszczyźnie ogólnej (cd.)

Rudolf J. [Rudolf Josef] Retz

Poradnik Językowy 2/1989 s. 90-99
Dział: Artykuły