Wieloznaczność a antonimia zewnętrzna (szkic semantyczny)

Eugeniusz Grodziński

Poradnik Językowy 2/1989 s. 100-108
Dział: Artykuły