Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. Edyta Bańkowska, Agnieszka Mikołajczuk, Warszawa 2006

Katarzyna Piórkowska

Poradnik Językowy 8/2007 s. 106-110
Dział: Recenzje